Algemene voorwaarden

Haircare Essentials erkent elektronische communicatie. We zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

Betrokken partijen :


De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten. Ze zijn dan ook van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Haircare Essentials (als zijnde leverancier) en jou (als zijnde afnemer).

Totstandkoming van een overeenkomst :


De overeenkomst komt tot stand wanneer je na het plaatsen van een elektronische bestelling een elektronische bevestiging van Haircare Essentials hebt ontvangen. Orders worden binnen 1 tot 7 werkdagen na de bestelling uitgevoerd, afhankelijk van de door jou gekozen betalingswijze. Je ontvangt van je bestelling een orderbevestiging per e-mail, met factuurnummer, prijs, eventuele extra kosten, verwachte levertijd en de door jou gekozen betalingswijze.

Aanbiedingen :


Aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. De afbeeldingen op de website van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie. Bovendien hangt dit af van de kwaliteit en de instelling van de gebruikte monitor. Haircare Essentials is niet aansprakelijk voor welke afwijking dan ook.

Eigendomsvoorbehoud :


Het eigendom van de door Haircare Essentials geleverde goederen gaat op jou over, indien al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Haircare Essentials verschuldigd bent, je hieraan hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van levering op jou over.

Productprijzen :


Alle aangegeven prijzen zijn in Euro exclusief BTW. De verzendkosten en verwijderingsbijdrage zijn niet in de prijzen inbegrepen. De afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Sinds 1999 kent België een wet voor afgedankte elektronica producten. Dit houdt onder meer in dat sommige producten belast zijn met een zogenaamde “verwijderingsbijdrage”. Deze bijdrage wordt je, boven op de verkoopprijs in rekening gebracht en zal ten goede komen aan de recycling van elektronische apparatuur. De hoogte van deze verwijderingsbijdrage is afhankelijk van het type product.

Kopers uit Nederland moeten ook hun btw-nummer ingeven maar er mag geen btw bijgerekend worden bij de afrekening vanwege artikel 39 bis (vrijstelling van btw ).